کد تعرفه

01021010

برگشت شرح تعرفه

گاو شیری مولد نژا دخاص

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 44,820 - 145,777 - 1,026,811 - 14,752,503 -
1385 7,700 50,374,500 5,500 0.71 0 0 0 0.00
1386 7,510 183,506,850 20,277 2.70 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 659,750 94,833,648,000 9,580,124 14.52
1389 0 0 0 0.00 367,061 54,071,398,515 5,172,379 14.09
1390 29,610 1,471,200,000 120,000 4.05 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1395 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
16 دقیقه پیش صدای ایران
16 دقیقه پیش صدای ایران
2 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
2 ساعت پیش ایسنا
4 ساعت پیش نامه نیوز
4 ساعت پیش برنا
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
5 ساعت پیش موج
6 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش ایرنا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
7 ساعت پیش صداوسیما
7 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
8 ساعت پیش صدای ایران
8 ساعت پیش صداوسیما