کد تعرفه

01019010

برگشت شرح تعرفه

اسب برا ی مسابقه

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 0 - 0 - 617,143 - 10,405,022 -
1385 0 0 0 0.00 50,500 5,476,175,396 599,388 11.87
1386 0 0 0 0.00 80,100 7,161,843,874 771,311 9.63
1387 0 0 0 0.00 53,841 8,294,667,367 882,976 16.40
1388 0 0 0 0.00 85,850 17,931,603,897 1,807,939 21.06
1389 0 0 0 0.00 150,200 31,149,402,209 3,007,723 20.02
1390 0 0 0 0.00 196,652 36,072,451,076 3,335,685 16.96
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
16 ثانیه پیش خبرگزاری سلامت
1 دقیقه پیش مشرق نیوز
7 دقیقه پیش ایرنا
10 دقیقه پیش باشگاه خبرنگاران
15 دقیقه پیش فارس
18 دقیقه پیش خبرگزاری سلامت
29 دقیقه پیش تابناک
30 دقیقه پیش مشرق نیوز
30 دقیقه پیش عصر خودرو
30 دقیقه پیش سرمایه‌داری
30 دقیقه پیش سرمایه‌داری
30 دقیقه پیش سرمایه‌داری
30 دقیقه پیش ایران اکونومیست
32 دقیقه پیش دانشجو
40 دقیقه پیش فارس
43 دقیقه پیش ایران اکونومیست
45 دقیقه پیش ایران اکونومیست
48 دقیقه پیش فردانیوز
48 دقیقه پیش فردانیوز
1 ساعت پیش بازارنیوز