کد تعرفه

01051210

برگشت شرح تعرفه

بوقلمون زنده مولد نژا د به وزن 185گرم وکمتر

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 2,039,103 - 8,678,272 - 23,134 - 962,615 -
1385 0 0 0 0.00 2,495 923,347,168 100,411 40.24
1386 0 0 0 0.00 1,065 405,161,334 43,648 40.98
1387 0 0 0 0.00 8,678 2,881,443,891 300,290 34.60
1388 400 6,701,856 672 1.68 9,781 2,476,506,128 249,133 25.47
1389 380,502 16,175,085,028 1,556,573 4.09 0 0 0 0.00
1390 204,636 8,630,851,350 752,450 3.68 0 0 0 0.00
1391 748,497 50,656,539,237 2,846,704 3.80 0 0 0 0.00
1392 696,325 86,349,212,877 3,472,873 4.99 0 0 0 0.00
1393 8,743 1,251,901,000 49,000 5.60 455 3,117,553,041 121,918 267.95
1394 0 0 0 0.00 255 2,020,148,210 67,103 263.15
1395 0 0 0 0.00 405 2,570,871,968 80,112 197.81
3 دقیقه پیش مهر
6 دقیقه پیش فانوس نیوز
2 ساعت پیش مهر
5 ساعت پیش فانوس نیوز
5 ساعت پیش ایران ویج
5 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
6 ساعت پیش دانشجو
6 ساعت پیش دنیای اقتصاد
7 ساعت پیش آریانا تایمز
7 ساعت پیش تسسنیم
7 ساعت پیش ایستنا
7 ساعت پیش مشرق نیوز
7 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
7 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران
8 ساعت پیش همشهری
8 ساعت پیش صداوسیما
9 ساعت پیش آریانا تایمز
9 ساعت پیش زومیت
10 ساعت پیش خردادنیوز