کد تعرفه

01051290

برگشت شرح تعرفه

بوقلمون بوزن 185گرم و کمتر به غیرا زمولد نژا د

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 112,758 - 275,794 - 124,175 - 3,735,040 -
1385 0 0 0 0.00 8,339 1,409,800,745 153,045 18.35
1386 0 0 0 0.00 9,207 1,944,942,252 209,576 22.76
1387 0 0 0 0.00 19,278 5,145,769,588 546,051 28.33
1388 2,500 41,084,400 4,200 1.68 40,822 13,080,129,612 1,319,784 32.33
1389 30,370 1,156,544,052 113,439 3.74 29,758 10,248,715,573 992,401 33.35
1390 0 0 0 0.00 15,062 4,059,540,660 379,567 25.20
1391 0 0 0 0.00 1,326 471,000,000 38,418 28.97
1392 520 23,719,752 958 1.84 0 0 0 0.00
1393 4,820 216,575,073 8,097 1.68 0 0 0 0.00
1394 74,548 4,466,137,936 149,100 2.00 0 0 0 0.00
1395 0 0 0 0.00 383 2,921,529,146 96,198 251.17
4 دقیقه پیش مهر
6 دقیقه پیش فانوس نیوز
2 ساعت پیش مهر
5 ساعت پیش فانوس نیوز
5 ساعت پیش ایران ویج
5 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
6 ساعت پیش دانشجو
6 ساعت پیش دنیای اقتصاد
7 ساعت پیش آریانا تایمز
7 ساعت پیش تسسنیم
7 ساعت پیش ایستنا
7 ساعت پیش مشرق نیوز
7 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
7 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران
8 ساعت پیش همشهری
8 ساعت پیش صداوسیما
9 ساعت پیش آریانا تایمز
9 ساعت پیش زومیت
10 ساعت پیش خردادنیوز