کد تعرفه

01061110

برگشت شرح تعرفه

میمون برا ی تحقیقات (پزشکی آزمایشگاهی و سرم سازی )

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 0 - 0 - 1,365 - 266,928 -
1385 0 0 0 0.00 295 423,551,898 45,936 155.72
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 245 529,237,072 59,001 240.82
1388 0 0 0 0.00 350 284,645,518 30,792 87.98
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 5 69,737,000 2,841 568.20
1392 0 0 0 0.00 200 1,028,384,088 41,475 207.38
1393 0 0 0 0.00 90 874,414,380 32,530 361.44
1394 0 0 0 0.00 180 1,600,103,043 54,353 301.96
1395 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
12 دقیقه پیش صدای ایران
12 دقیقه پیش صدای ایران
2 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
2 ساعت پیش ایسنا
4 ساعت پیش نامه نیوز
4 ساعت پیش برنا
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
5 ساعت پیش موج
5 ساعت پیش مهر
5 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش ایرنا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
7 ساعت پیش صداوسیما
7 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
8 ساعت پیش صدای ایران
8 ساعت پیش صداوسیما