کد تعرفه

01051170

برگشت شرح تعرفه

جوجه یکروزه تخمگذار ،ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وکمتر .

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 140,108 - 1,191,190 - 118,403 - 4,018,311 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 18,595 1,657,024,000 166,365 8.95 30,852 5,500,768,439 535,118 17.34
1390 6,828 737,234,352 68,112 9.98 84,362 31,091,806,807 2,903,581 34.42
1391 31,853 3,323,919,200 251,800 7.91 1,626 3,655,400,000 298,157 183.37
1392 40,620 6,927,073,424 279,457 6.88 1,563 6,970,229,486 281,455 180.07
1393 42,212 11,236,452,000 425,456 10.08 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1395 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
16 دقیقه پیش صدای ایران
16 دقیقه پیش صدای ایران
2 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
2 ساعت پیش ایسنا
4 ساعت پیش نامه نیوز
4 ساعت پیش برنا
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
5 ساعت پیش موج
6 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش ایرنا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
7 ساعت پیش صداوسیما
7 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
8 ساعت پیش صدای ایران
8 ساعت پیش صداوسیما