کد تعرفه

01061990

برگشت شرح تعرفه

سایر پستاندا را ن زنده به جزبرای تحقیقات پزشکی .

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 3,940 - 5,673 - 200 - 52,582 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 96 330,817,234 35,587 370.70
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 12 51,127,954 5,124 427.00
1390 0 0 0 0.00 2 10,195,604 964 482.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 10 121,247,311 4,896 489.60
1393 0 0 0 0.00 80 152,201,422 6,011 75.14
1394 3,940 169,946,061 5,673 1.44 0 0 0 0.00
1395 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
11 دقیقه پیش صدای ایران
11 دقیقه پیش صدای ایران
2 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
2 ساعت پیش ایسنا
4 ساعت پیش نامه نیوز
4 ساعت پیش برنا
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
5 ساعت پیش موج
5 ساعت پیش مهر
5 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش ایرنا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
7 ساعت پیش صداوسیما
7 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
8 ساعت پیش صدای ایران
8 ساعت پیش صداوسیما