کد تعرفه

01061300

برگشت شرح تعرفه

شترها و سایر گونهکهای شتر (Camelidae)

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 727,337 - 1,127,423 - 5,167,024 - 12,173,455 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 223,855 5,822,910,945 325,420 1.45 8,577 422,598,460 23,618 2.75
1392 184,105 6,781,678,280 274,053 1.49 4,732,217 276,496,242,269 11,136,156 2.35
1393 114,130 5,177,300,191 195,255 1.71 396,280 24,126,798,359 939,881 2.37
1394 65,200 2,756,460,276 93,799 1.44 0 0 0 0.00
1395 140,047 7,535,337,093 238,896 1.71 29,950 2,381,599,854 73,800 2.46
4 دقیقه پیش مهر
7 دقیقه پیش فانوس نیوز
2 ساعت پیش مهر
5 ساعت پیش فانوس نیوز
5 ساعت پیش ایران ویج
5 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
6 ساعت پیش دانشجو
6 ساعت پیش دنیای اقتصاد
7 ساعت پیش آریانا تایمز
7 ساعت پیش تسسنیم
7 ساعت پیش ایستنا
7 ساعت پیش مشرق نیوز
7 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
7 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران
8 ساعت پیش همشهری
8 ساعت پیش صداوسیما
9 ساعت پیش آریانا تایمز
9 ساعت پیش زومیت
10 ساعت پیش خردادنیوز