کد تعرفه

01022900

برگشت شرح تعرفه

سایر حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 3,392,971 - 9,182,401 - 8,246,925 - 16,280,823 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 5,295 463,428,000 37,800 7.14 23,670 232,155,360 18,936 0.80
1392 0 0 0 0.00 209,600 11,872,547,663 481,128 2.30
1393 2,367,176 174,606,481,392 6,392,852 2.70 8,013,655 414,302,430,551 15,780,759 1.97
1394 1,020,500 77,943,233,404 2,751,749 2.70 0 0 0 0.00
10 ثانیه پیش خبرگزاری سلامت
1 دقیقه پیش مشرق نیوز
7 دقیقه پیش ایرنا
10 دقیقه پیش باشگاه خبرنگاران
15 دقیقه پیش فارس
18 دقیقه پیش خبرگزاری سلامت
29 دقیقه پیش تابناک
30 دقیقه پیش مشرق نیوز
30 دقیقه پیش عصر خودرو
30 دقیقه پیش سرمایه‌داری
30 دقیقه پیش سرمایه‌داری
30 دقیقه پیش سرمایه‌داری
30 دقیقه پیش ایران اکونومیست
32 دقیقه پیش دانشجو
40 دقیقه پیش فارس
43 دقیقه پیش ایران اکونومیست
45 دقیقه پیش ایران اکونومیست
48 دقیقه پیش فردانیوز
48 دقیقه پیش فردانیوز
1 ساعت پیش بازارنیوز