کد تعرفه

01022110

برگشت شرح تعرفه

گاو شیری

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 1,145,451 - 5,917,617 - 586,257 - 4,030,687 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 145,830 8,899,693,380 725,913 4.98 0 0 0 0.00
1392 48,740 6,676,840,700 268,758 5.51 0 0 0 0.00
1393 366,213 49,245,728,900 1,834,488 5.01 7,281 10,529,325,500 382,931 52.59
1394 32,463 4,064,237,400 141,658 4.36 9,529 8,576,858,900 285,356 29.95
1395 552,205 93,913,326,300 2,946,800 5.34 569,447 102,777,209,978 3,362,401 5.90
14 دقیقه پیش صدای ایران
14 دقیقه پیش صدای ایران
2 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
2 ساعت پیش ایسنا
4 ساعت پیش نامه نیوز
4 ساعت پیش برنا
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
5 ساعت پیش موج
5 ساعت پیش مهر
5 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش ایرنا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
7 ساعت پیش صداوسیما
7 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
8 ساعت پیش صدای ایران
8 ساعت پیش صداوسیما