پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر مرداد 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مرداد 95 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 406223 نتیجه
روغن نباتی گل زیباپرند 140512306 خشکاندن ذرت تر کهگیلویه و بویر احمد 100 360,000 تن
روغن نباتی گل زیباپرند 6302412302 ذخیره سازی و نگهداری غلات در سیلو کهگیلویه و بویر احمد 100 10,000 تن
حسین صفاریان زاده 140512306 خشکاندن ذرت تر جنوب کرمان 100 20,000 تن
حسین باقری نژاد 140412305 پسته پاک کنی کرمان 100 500 تن
محمدرضا چوپانی نژاد 140412303 برنج کوبی خوزستان 100 2,000 تن
محمدرضا چوپانی نژاد 1531412331 گندم پوست گیری شده( با سبوس یا بدون سبوس) خوزستان 100 1,500 تن
سجاد امیری دوماری 140512306 خشکاندن ذرت تر جنوب کرمان 100 10,000 تن
کرامت سلاجقه 140512306 خشکاندن ذرت تر جنوب کرمان 100 15,000 تن
حبیب اله امانی 111512368 پنبه (کشاورزی) فارس 100 3,500 تن
بذر آوران کرخه 140512306 خشکاندن ذرت تر خوزستان 100 50,000 تن
بذر آوران کرخه 7495412322 بسته بندی حبوبات و غلات و برنج خوزستان 100 25,000 تن
تعاونی 4300ذرت خشک کنی دانه طلایی ذهاب 140512306 خشکاندن ذرت تر کرمانشاه 100 10,000 تن
جعفر پاک نظر 140412303 برنج کوبی اردبیل 100 500 تن
گسترش صادرات جاویدان کرمان 140412305 پسته پاک کنی کرمان 100 5,000 تن
علی اکبر فرزادیان 122412323 عسل طبیعی قزوین 100 600 تن
ابراهیم اطمینانی 140512306 خشکاندن ذرت تر جنوب کرمان 100 10,000 تن
طلای سفید امید تربت 111512330 پنبه دانه جهت استخراج روغن (کشاورزی) خراسان رضوی 100 580 تن
طلای سفید امید تربت 140512308 الیاف پنبه خراسان رضوی 100 1,000 تن
سید علی علوی 140512306 خشکاندن ذرت تر خوزستان 100 4,000 تن
سید علی علوی 6302512323 ذخیره سازی و نگهداری غلات در انبار خوزستان 100 1,000 تن