پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر مرداد 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مرداد 95 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 81 تا 100 از کل 406223 نتیجه
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 13201617 کنسانتره مس کرمان 100 580,000 تن
سنگ آهن گل گهر 13101113 کنسانتره آهن هماتیتی مگنتیتی کم سولفور کرمان 100 8,570,000 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 27201513 مس اند کرمان 100 170,000 تن
معادن مس چهار گنبد کرمان 13201617 کنسانتره مس کرمان 100 5,000 تن
تهیه و تولید مواد معدنی ایران تیتانیوم کهنوج 13201712 کنسانتره ایلمنیت جنوب کرمان 100 5,000 تن
تهیه و تولید مواد معدنی ایران تیتانیوم کهنوج 13201718 کنسانتره تیتانیومنیتیت جنوب کرمان 100 4,000 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 27201514 مس کاتد کرمان 100 252,000 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 28991239 مفتول مسی کرمان 100 160,000 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 26961116 اسلب کرمان 100 41,240 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 27201333 بیلت کرمان 100 34,360 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 13201718 کنسانتره مولیبدن کرمان 100 5,200 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 26941212 آهک پخته کرمان 100 53,064 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 37101210 بازیافت طلاونقره از لجن الکتر کرمان 100 490 تن
ملی صنایع مس ایران مجتمع مس میدوک 13201617 کنسانتره مس کرمان 100 150,000 تن
معادن فاریاب 13201410 کنسانتره کرومیت جنوب کرمان 100 120,000 تن
مس فلز رنگین 13201617 کنسانتره مس کرمان 100 18,000 تن
زرین معدن آسیا 13201523 کنسانتره روی زنجان 100 265,000 تن
زرین معدن آسیا 13201522 کنسانتره سرب زنجان 100 36,000 تن
توسعه معادن روی ایران 13201523 کنسانتره روی زنجان 100 50,000 تن
صنعتی ومعدنی کیمیای گستران 13201522 کنسانتره سرب زنجان 100 50,000 تن