نام واحد : محسن خاکپور مروستی

نام محصول : پسته پاک کنی

 • سریال مجوز : 12700000000000
 • شماره مجوز : 47948
 • تاریخ مجوز : 25/09/1392
 • کد محصول : 140412305
 • شرح محصول : پسته پاک کنی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%