نام واحد : سنگ آهن گل کهر

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 2610630
 • شماره مجوز : 4/44192
 • تاریخ مجوز : 01/12/1388
 • کد محصول : 13101113
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 6,000,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 59%
  59%