نام واحد : محمدرضا سندگل

نام محصول : آجرفشاری

 • سریال مجوز : 2307743
 • شماره مجوز : 3398
 • تاریخ مجوز : 06/02/1389
 • کد محصول : 26931114
 • شرح محصول : اجرفشاری
 • ظرفیت : 15,000 هزار قالب
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات سفالی وسرامیکی ساختمانی غیرنسوز(2693)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%