نام واحد : بیژن امیری دهنویی

نام محصول : محصولات بتنی غیر مسلح از بتن معمولی

 • سریال مجوز : 580196000000
 • شماره مجوز : 15368-121
 • تاریخ مجوز : 12/11/1392
 • کد محصول : 2695512364
 • شرح محصول : محصولات بتنی غیر مسلح از بتن معمولی
 • ظرفیت : 1,620 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%