نام واحد : شفیع محمد یوسفی

نام محصول : تیرچه زیگزاک سیمانی

 • سریال مجوز : 2307762
 • شماره مجوز : 24795
 • تاریخ مجوز : 26/10/1388
 • کد محصول : 26951122
 • شرح محصول : تیرچه زیگزاک سیمانی
 • ظرفیت : 75,000 متر
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%