نام واحد : فراز برج نما

نام محصول : کفپوش سیمانی

 • سریال مجوز : 2307773
 • شماره مجوز : 25151
 • تاریخ مجوز : 09/11/1389
 • کد محصول : 26951123
 • شرح محصول : کفپوش سیمانی -موزائیک
 • ظرفیت : 35,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%