نام واحد : محمدشریف کریمزائی

نام محصول : شستشو ودانه بندی شن وماسه

 • سریال مجوز : 2307582
 • شماره مجوز : 9325
 • تاریخ مجوز : 16/04/1390
 • کد محصول : 26991451
 • شرح محصول : شستشو ودانه بندی شن وماسه
 • ظرفیت : 160,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%