نام واحد : سیمان سپو

نام محصول : سیمان پرتلند

 • سریال مجوز : 580197000000
 • شماره مجوز : 124-11977
 • تاریخ مجوز : 16/03/1383
 • کد محصول : 2694412312
 • شرح محصول : سیمان پرتلند
 • ظرفیت : 1,089,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : تولید-سیمان-اهک -گچ(2694)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%