نام واحد : پاکدشت ماسه

نام محصول : شستشوودانه بندی شن وماسه

 • سریال مجوز : 1763781
 • شماره مجوز : 70910
 • تاریخ مجوز : 21/12/1381
 • کد محصول : 26991451
 • شرح محصول : شستشو ودانه بندی شن وماسه
 • ظرفیت : 100,000 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%