نام واحد : شهرام کریمی کلیشادرخی و محبوبه دیانی میر آبادی

 • استان : اصفهان
 • شهر : لنجان
 • نشانی شرکت : ناحیه صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : شهرام کریمی کلیشادرخی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی باغبهادران

نام محصول : محصولات بتنی غیر مسلح از بتن معمولی

 • سریال مجوز : 580197000000
 • شماره مجوز : 50640
 • تاریخ مجوز : 04/11/1388
 • کد محصول : 2695512364
 • شرح محصول : محصولات بتنی غیر مسلح از بتن معمولی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 12%
  12%