نام واحد : میر هاشم قریشی ثابت

نام محصول : موزائیک

 • سریال مجوز : 1700204
 • شماره مجوز : 46575
 • تاریخ مجوز : 20/10/1363
 • کد محصول : 26951123
 • شرح محصول : کفپوش سیمانی -موزائیک
 • ظرفیت : 22,500 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%