نام واحد : قاسم علی اکبروشکراله رفقا

نام محصول : گچ

 • سریال مجوز : 1700206
 • شماره مجوز : 46833
 • تاریخ مجوز : 25/10/1363
 • کد محصول : 26941310
 • شرح محصول : گچ ساختمانی
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : تولید-سیمان-اهک -گچ(2694)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%