نام واحد : گوهر خاک بوشهر

نام محصول : کاغذ از کربنات کلسیم

  • سریال مجوز : 580198000000
  • شماره مجوز : 119/6881
  • تاریخ مجوز : 22/03/1392
  • کد محصول : 2101412355
  • شرح محصول : کاغذ از کربنات کلسیم
  • ظرفیت : 10,000 تن
  • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
  • گروه 4 رقمی : تولید-سیمان-اهک -گچ(2694)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 7%
    7%