نام واحد : صنایع شیشه رسا جام جنوب

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : چهارراه...
 • تلفن شرکت : *******611جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : منوچهر رسایی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اهواز 3

نام محصول : شیشه نشکن ساختمانی

 • سریال مجوز : 580199000000
 • شماره مجوز : 23097
 • تاریخ مجوز : 29/10/1388
 • کد محصول : 2610612335
 • شرح محصول : شیشه نشکن ساختمانی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت شیشه ومحصولات شیشه ای(2610)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 49%
  49%