نام واحد : محمد حسین مرادی

نام محصول : موزاییک

 • سریال مجوز : 1700214
 • شماره مجوز : 20544
 • تاریخ مجوز : 21/01/1361
 • کد محصول : 26951123
 • شرح محصول : کفپوش سیمانی -موزائیک
 • ظرفیت : 25,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%