نام واحد : غلامحسین بقائی پور و طاهر افشارزاده

نام محصول : موزاییک

 • سریال مجوز : 1700221
 • شماره مجوز : 11352
 • تاریخ مجوز : 11/02/1360
 • کد محصول : 26951123
 • شرح محصول : کفپوش سیمانی -موزائیک
 • ظرفیت : 30,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%