نام واحد : تقی ومحمدومقصودورمضانعلی طاهری آرا

نام محصول : موزاییک

 • سریال مجوز : 1700222
 • شماره مجوز : 13162
 • تاریخ مجوز : 13/03/1360
 • کد محصول : 26951123
 • شرح محصول : کفپوش سیمانی -موزائیک
 • ظرفیت : 40,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%