نام واحد : شمس اله منصوری

نام محصول : پودرسنگ

 • سریال مجوز : 1700226
 • شماره مجوز : 13909
 • تاریخ مجوز : 07/04/1360
 • کد محصول : 26961130
 • شرح محصول : پودرسنگ
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%