نام واحد : ساختمانی روبار

نام محصول : موزاییک

 • سریال مجوز : 1700227
 • شماره مجوز : 32722
 • تاریخ مجوز : 07/05/1363
 • کد محصول : 26951123
 • شرح محصول : کفپوش سیمانی -موزائیک
 • ظرفیت : 1 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%