نام واحد : مصالح سازان بابا سلمان

نام محصول : شستشو و دانه بندی شن و ماسه

 • سریال مجوز : 1700243
 • شماره مجوز : 39377
 • تاریخ مجوز : 17/10/1390
 • کد محصول : 26991451
 • شرح محصول : شستشو ودانه بندی شن وماسه
 • ظرفیت : 54,250 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%