نام واحد : فناور آریا آژند

نام محصول : سیمان سرباره ای به جز سیمان سرباره ای ضد سولفات

 • سریال مجوز : 580200000000
 • شماره مجوز : 9172
 • تاریخ مجوز : 12/03/1393
 • کد محصول : 2694412336
 • شرح محصول : سیمان سرباره ای به جز سیمان سرباره ای ضد سولفات
 • ظرفیت : 25,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : تولید-سیمان-اهک -گچ(2694)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 84%
  84%