نام واحد : محمود مختاری اسفیدواجانی

نام محصول : سنگبری

 • سریال مجوز : 1700250
 • شماره مجوز : 42097
 • تاریخ مجوز : 28/12/1370
 • کد محصول : 26961110
 • شرح محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی
 • ظرفیت : 4,800 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%