نام واحد : چاوش راه بنا

نام محصول : آسفالت

 • سریال مجوز : 580201000000
 • شماره مجوز : 9363/94
 • تاریخ مجوز : 31/03/1394
 • کد محصول : 2699412303
 • شرح محصول : آسفالت
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%