نام واحد : احمد ابوالحسنی خواجه

 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندرعباس
 • نشانی شرکت : بلوار...
 • تلفن شرکت : *******761جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : احمد ابوالحسنی خواجه
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پودر سنگ

 • سریال مجوز : 580201000000
 • شماره مجوز : 13/3545
 • تاریخ مجوز : 07/02/1392
 • کد محصول : 2699412340
 • شرح محصول : پودر سنگ
 • ظرفیت : 36,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%