نام واحد : احمد ملک زاده

نام محصول : انواع سنگهای ساختمانی

 • سریال مجوز : 1700254
 • شماره مجوز : 37658
 • تاریخ مجوز : 23/11/1372
 • کد محصول : 26961111
 • شرح محصول : سنگبری سنگهای گرانیتی
 • ظرفیت : 30,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%