نام واحد : اسلام روشن دل

نام محصول : قطعات بتنی ویژه ساختمانهای پیش ساخته

 • سریال مجوز : 580201000000
 • شماره مجوز : 55360
 • تاریخ مجوز : 20/06/1391
 • کد محصول : 2695612390
 • شرح محصول : قطعات بتنی ویژه ساختمانهای پیش ساخته
 • ظرفیت : 25,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%