نام واحد : اسلام روشن دل

 • استان : فارس
 • شهر : فراشبند
 • نشانی شرکت : روستای سید...
 • تلفن شرکت : *******712جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : اسلام روشن دل
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قطعات بتنی ویژه ساختمانهای پیش ساخته

 • سریال مجوز : 580201000000
 • شماره مجوز : 55360
 • تاریخ مجوز : 20/06/1391
 • کد محصول : 2695612390
 • شرح محصول : قطعات بتنی ویژه ساختمانهای پیش ساخته
 • ظرفیت : 25,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%