نام واحد : ابر راه گلستان رمضان صاحب ابرغانی

نام محصول : آسفالت

 • سریال مجوز : 1700075
 • شماره مجوز : 38912
 • تاریخ مجوز : 27/11/1382
 • کد محصول : 26991480
 • شرح محصول : اسفالت
 • ظرفیت : 161,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%