نام واحد : لئون باغومیان سنگبارانی

نام محصول : شستشوودانه بندی شن وماسه

 • سریال مجوز : 1700142
 • شماره مجوز : 65896
 • تاریخ مجوز : 18/12/1362
 • کد محصول : 26991451
 • شرح محصول : شستشو ودانه بندی شن وماسه
 • ظرفیت : 110,000 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%