نام واحد : شهاب پورمند

نام محصول : محصولات بتنی مسلح پیش ساخته

 • سریال مجوز : 580201000000
 • شماره مجوز : 21014
 • تاریخ مجوز : 10/06/1392
 • کد محصول : 2695512368
 • شرح محصول : محصولات بتنی مسلح پیش ساخته
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%