نام واحد : رضا عربلوئی

نام محصول : برش انواع سنگ مرمریت

 • سریال مجوز : 580202000000
 • شماره مجوز : 112/16/405118
 • تاریخ مجوز : 20/07/1393
 • کد محصول : 2696412308
 • شرح محصول : برش انواع سنگ مرمریت
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%