نام واحد : بخشعلی نورآذروذبیح اله ممقانی

نام محصول : بلورسازی

 • سریال مجوز : 1700154
 • شماره مجوز : 73933
 • تاریخ مجوز : 31/06/1364
 • کد محصول : 26101540
 • شرح محصول : بلورجات
 • ظرفیت : 625 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت شیشه ومحصولات شیشه ای(2610)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%