نام واحد : مصطفی امیدپور

نام محصول : انواع ظروف بلوری

 • سریال مجوز : 1700155
 • شماره مجوز : 76141
 • تاریخ مجوز : 07/07/1389
 • کد محصول : 26101540
 • شرح محصول : بلورجات
 • ظرفیت : 1,400 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت شیشه ومحصولات شیشه ای(2610)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%