نام واحد : سایه گستر بیرجند

نام محصول : آسفالت

 • سریال مجوز : 580203000000
 • شماره مجوز : 131/1/63185
 • تاریخ مجوز : 15/07/1392
 • کد محصول : 2699412303
 • شرح محصول : آسفالت
 • ظرفیت : 80,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%