نام واحد : غلامرضاوغلامعلی اسحاقی

نام محصول : اجرفشاری

 • سریال مجوز : 1700196
 • شماره مجوز : 69038
 • تاریخ مجوز : 06/05/1364
 • کد محصول : 26931114
 • شرح محصول : اجرفشاری
 • ظرفیت : 22,000 هزار قالب
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات سفالی وسرامیکی ساختمانی غیرنسوز(2693)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%