نام واحد : تعاونی فراگیر ملی مهر الوند هکمتانه

نام محصول : آسفالت

 • سریال مجوز : 580205000000
 • شماره مجوز : 799
 • تاریخ مجوز : 14/01/1392
 • کد محصول : 2699412303
 • شرح محصول : آسفالت
 • ظرفیت : 150,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%