نام واحد : امیر فرخنده

نام محصول : محصولات بتنی مسلح پیش ساخته

 • سریال مجوز : 580206000000
 • شماره مجوز : 13/35387
 • تاریخ مجوز : 02/12/1391
 • کد محصول : 2695512368
 • شرح محصول : محصولات بتنی مسلح پیش ساخته
 • ظرفیت : 60 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%