نام واحد : عباس حسن

نام محصول : پله سیمانی

 • سریال مجوز : 1700262
 • شماره مجوز : 24438
 • تاریخ مجوز : 21/03/1374
 • کد محصول : 26951124
 • شرح محصول : پله سیمانی
 • ظرفیت : 3,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%