نام واحد : اصالتابرابوالفضل ومرتضی مختاری حسین و رحیم مختاری

نام محصول : سنگ ساختمانی

 • سریال مجوز : 1700268
 • شماره مجوز : 16067
 • تاریخ مجوز : 18/09/1359
 • کد محصول : 26961110
 • شرح محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی
 • ظرفیت : 45,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%