نام واحد : کاسپین تهران سرام

نام محصول : کاشی ساختمانی کفی پرسلانی لعاب دار

 • سریال مجوز : 580206000000
 • شماره مجوز : 127/49306
 • تاریخ مجوز : 07/02/1392
 • کد محصول : 2693612321
 • شرح محصول : کاشی ساختمانی کفی پرسلانی لعاب دار
 • ظرفیت : 3,000,000 مترمربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات سفالی وسرامیکی ساختمانی غیرنسوز(2693)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%