نام واحد : کاشی آینه سیصدو سی و یک آباده

نام محصول : کاشی ساختمانی معمولی دیواری

 • سریال مجوز : 580206000000
 • شماره مجوز : 17132
 • تاریخ مجوز : 16/04/1390
 • کد محصول : 2693512309
 • شرح محصول : کاشی ساختمانی معمولی دیواری
 • ظرفیت : 60,000 مترمربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات سفالی وسرامیکی ساختمانی غیرنسوز(2693)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 29%
  29%