نام واحد : مینا تکریمی

نام محصول : پودر سنگ

 • سریال مجوز : 580207000000
 • شماره مجوز : 1243703/120
 • تاریخ مجوز : 17/08/1391
 • کد محصول : 2699412340
 • شرح محصول : پودر سنگ
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 49%
  49%