نام واحد : اسماعیل طباطبائی

نام محصول : بلوک

 • سریال مجوز : 1700280
 • شماره مجوز : 6374
 • تاریخ مجوز : 27/03/1365
 • کد محصول : 26951118
 • شرح محصول : بلوک دیواری
 • ظرفیت : 375,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%